Metadata

📕 4 minuters läsning

Introduktion

Sidans metadata sparas i en speciell javascript-fil. Denna behöver redigeras för att sidans funktioner ska fungera.

Tänk på

  • 🛑 Ändra inte funktionerna i början av filen
  • siteName i metadata måste stämma överrens med title i src/index.md
  • Vill du välja färg för sidan, ange en färgkod i themeColor
  • Sidan är i javascript, syntax är viktigt

Instruktioner

🛑 När du redigerar metadata(siteName: egenskapen) så kommer guiden att sluta fungera. Detta på grund av att temat Kom igång är kopplat till siteName: 'Ämnestitel'. Av den anledningen kan det vara klokt att kolla igenom
Min kurs delen av guiden först.

Öppna src/_data/meta.js för redigering.

Redigera

  • siteName
  • themeColor
  • siteDescription
  • author
module.exports = {
// NOTE: `process.env.URL` is provided by Netlify, and may need
// adjusted pending your host
url: process.env.URL || 'http://localhost:8080',
// page language
language: 'sv',
// Sidans namn, måste överrensstämma med src/index.md title front matter
siteName: 'Ämnestitel',
themeColor: pick, // pick or color string '#ff4e50'
siteDescription:
'Instruktionssida för siteskaparen för Tema Område Del, TOD.',
author: {
name: '',
email: '',
url: '',
},
};

🛑 Om du ändrat siteName så måste du även redigera title front matter i src/index.md.

🛑 key: siteName under eleventyNavigation skrivs i små bokstäver.

---
title: siteName
layout: 'home.njk'
category: ämne
eleventyNavigation:
key: siteName

---

Uppgifter

Grundläggande uppgifter

Uppgift 1

Vilken typ av data sparas i meta.js?

Uppgift 2

Vad är det viktigt att tänka på när du ändrar titeln på din sida?

Extra uppgifter

Uppgift 3

Kontrollera vad som faktiskt sker när du kör npm start.

Hjälp

Kontrollera så att du har startat Eleventys-byggsystem.

npm start

Efter att du redigerat filen och sparat så kommer din sida byggas på nytt. Stämmer inte din metadata överrens med front matter i index.md så kommer byggscriptet generera fel och din sida kommer inte byggas.

Om du redigerat key under eleventyNavigation och sparat så kommer byggscriptet att köras igen. Om de nu stämmer överrens så bör sidan bygga utan problem.

Ladda sidan på localhost och kontrollera att dina senaste ändringar syns.