Front matter

📕 3 minuters läsning

Introduktion

Varje sida i din kurs struktur är baserad på Markdown filer. Dessa filer innehåller
något som kallas front matter.
Det är information till templat-motorn som bygger sidan.
Front matter skapar strukturen, navigationen och placerar filen på rätt ställe.

Tänk på

 • Front matter måste finnas med i .md filerna
 • Formatteringen
 • eleventyNavigation är det som styr navigeringen på sidan

Instruktioner

Den här sidans front matter ser ut som följer.
Det är front matter för en del.

 • title: sidans titel, som du vill att den ska visas
 • eleventNavigation:
  • key: används för navigationen, små bokstäver
  • parent: måste vara satt till det index och den mapp som delen ligger i
  • order: navigationsordningen, kan skippas
  • excerpt: valfri, en kort beskrivning av delen
---
title: Front matter
eleventyNavigation:
key: front matter
parent: tekniken
order: 3
excerpt: Förklaring av front matter

---

Utöver detta så lägger 11ty till front matter för delarna baserat på .json filen i foldern
med samma namn. Den här delen som hör till tekniken ärver alltså front matter från
tekniken.json.

Detta används för varje område och styr delarna i området.
Filen måste vara med och du behöver döpa den till området.
Redigera sedan värdet för tags. Är det flera taggar så används en array, ["tag", "tag"].

{
"tags": "tekniken",
"category": "del",
"layout": "part.njk",
"permalink": "/kom-igang/tekniken/front-matter.html"
}

Uppgifter

Grundläggande uppgifter

Uppgift 1

Kolla igenom front matter för en eller flera delar

Uppgift 2

Kolla igenom front matter för tema, område