Struktur

📕 2 minuters läsning

Introduktion

En kurswebb består av ämne, teman, områden och delar. Detta är nära sammankopplat och
behöver följa en viss struktur och regler för att det ska fungera.

Tänk på

 • Sidan som skapas är för ett ämne
 • Du kan ha flera teman
 • Teman kan bestå av flera områden
 • Områden kan bestå av flera delar

Instruktioner

Studera strukturen för den här guiden.

 • Ämnet utgår från title i src/index.md och siteName i _data/meta.js
 • Ett tema är en mapp i src/ med temats namn, ex. kom igång, i ett temas mapp hittar du
  • index.md för temat med tema front matter
  • Ett område, det är en mapp i temat, ex. min kurs, i ett områdes mapp hittar du
   • omådets namn.json med front matter för delarna, ex. min kurs.json
   • index.md för området med områdets front matter
   • del.md där del är namnet på en del, ex. struktur.md

Skärmdump av strukturen

Uppgifter

Grundläggande uppgifter

Uppgift 1

Studera strukturen för den här guiden, temat kom igång