Skapa ett ämne

📕 1 minuters läsning

Introduktion

För att ändra ämne och innehåll på en kurssida så behöver du redigera sidans
metadata och ämnesindex.

Tänk på

  • Metadata och ämnesindex titel måste överrensstämma
  • Om du ändrar i detta testrepo så kommer guiden sluta fungera

Instruktioner

Redigera metadata

Redigera src/index.md

---
title: Ämnestitel
layout: 'home.njk'
category: ämne
eleventyNavigation:
key: ämnestitel

---


Din sidas text-innehåll

Uppgifter

Grundläggande uppgifter